Đăng ký để có một bản dùng thử

Dùng thử sản phẩm

Close

Dùng thử sản phẩm

Edtech Agency

Công nghệ giáo dục giúp chuyển đổi nghề, thay đổi cuộc sống, phát triển các cộng đồng học tập và thiết lập các xã hội phát triển bền vững.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi đã chứng kiến những tác động to lớn của công nghệ giáo dục đến Việt Nam và các quốc gia châu Á khác. Như một hành trình tất yếu, Edtech Agency ra đời nhằm kết nối và phân phối các nguồn lực công nghệ giáo dục trên toàn thế giới để phục vụ người học thuộc mọi tầng lớp, các công ty và quốc gia ở những giai đoạn phát triển khác nhau.

Edtech Agency đã tập hợp được một đội ngũ các chuyên gia hàng đầu Việt Nam với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, e-learning, nội dung số và bản quyền sản phẩm giáo dục.

Chúng tôi là đơn vị tiên phong ở Việt Nam.
Chúng tôi phục vụ đối tác trên toàn thế giới.

Get in touch

Call us:
+84 94 626 7861

Прокторинг, экзамус, examus, ,examus net, экзамус прокторинг, прокторинг тест, система прокторинга, экзамен прокторинг, онлайн мониторинг экзамена, контроль онлайн тестов, контроль тестирования, мониторинг тестирования, контроль тестирования, проктор еду

Email: hanh.nguyen@edtechegency.net

Прокторинг, экзамус, examus, ,examus net, экзамус прокторинг, прокторинг тест, система прокторинга, экзамен прокторинг, онлайн мониторинг экзамена, контроль онлайн тестов, контроль тестирования, мониторинг тестирования, контроль тестирования, проктор еду