Đăng ký để có một bản dùng thử

Dùng thử sản phẩm

Close

Dùng thử sản phẩm

Các cuộc phỏng
vấn và bài

proctoring
Bài viết dưới đây sẽ đưa ra một góc nhìn sâu hơn về các yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường giáo dục trực tuyến trong thập kỷ sắp tới.
Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng và được dẫn dắt bởi công nghệ, và ngày nay, do đại dịch, giáo dục đã chuyển sang trực tuyến ở hầu hết các lĩnh vực: hội thảo trên web, Zoom-call, Google-hangouts, MOOC, bài giảng trực tuyến, bài kiểm tra trực tuyến, các kì thi trực tuyến. Có vẻ như chỉ có một điều duy nhất được giữ nguyên: học sinh và việc gian lận trong kỳ thi.
Examus - Công ty khởi nghiệp EdTech cung cấp các giải pháp AI cho giáo dục trực tuyến giúp các tổ chức giáo dục (trường đại học, trường cao đẳng, trường ngoại ngữ, nền tảng MOOC, v.v.) cũng như các doanh nghiệp khác có được kết quả học tập trực tuyến được cải thiện.
May 25, 2020.