Đăng ký để có một bản dùng thử

Dùng thử sản phẩm

Close

Dùng thử sản phẩm

Berkeley SkyDeck

Berkeley SkyDeck là một quỹ đầu tư thúc đẩy phát triển doanh nghiệp hàng đầu thế giới tại Thung lũng Silicon, thuộcmột trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ - UC Berkerley.
Năm 2018, Examus đã đồng hành cùng Berkeley SkyDeck, một trong những bước tiến đầu tiên của Examus trên con đường đạt đến đẳng cấp quốc tế.