Đăng ký để có một bản dùng thử

Dùng thử sản phẩm

Close

Dùng thử sản phẩm

Microsoft Azure

Microsoft Azure là một dịch vụ điện toán đám mây do Microsoft tạo ra nhằm xây dựng, thử nghiệm, triển khai và quản lý các ứng dụng và dịch vụ thông qua các trung tâm dữ liệu do Microsoft quản lý. Microsoft Azure cung cấp các dịch vụ về:phần mềm (SaaS), nền tảng (PaaS) và cơ sở hạ tầng (IaaS) cũng như hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, các công cụ và nền tảng, bao gồm cả phần mềm và hệ thống dành riêng cho Microsoft và bên thứ ba.